Osteodynamika

Je to manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky ( fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické)polohy.

JAK  OSTEODYNAMIKA VZNIKLA?

Jsem autorkou této techniky. Metodiku Osteodynamiky jsem vyvíjela postupně několik let na základě pozorování způsobu pohybu a chování lidí i zvířat v jejich přirozeném prostředí, v každodenních činnostech, ale také při terapiích i na kurzech.

JAKÝ JE PRINCIP TÉTO TERAPIE?

Tato terapie vychází ze tří základních směrů.

1. Dornovy metody

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou. Tato metoda se jako původní lidová metoda tkáněmi ani fyziologickými souvislostmi nezabývala a i dnes je řeší velmi omezeně.

2. Kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

3. Osteopatie

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje OSTEODYNAMIKA  zejména fasciím, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu.

JAK OSTEODYNAMIKA PRACUJE V PRAXI?

OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku.

Pro tuto terapii je nejdůležitější umění palpace-hmatu a citlivosti. Cílem je splynutí s pacientem v synchronizovaném pohybu, dokázat udržovat komfortní zónu pohybu i tlaku, která vychází z individuální potřeby pacienta. Terapeut vnímá složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek.

V praktickém provedení  OSTEODYNAMIKY  jde o použití menší síly a tlaku po delší časovou jednotku. Tento delší čas umožní pozvolnou a nenásilnou změnu vzorců ve tkáních, protože procesy těchto změn jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.

Tato technika také odhaluje možné negativní vzorce, které od raného věku traumatizují organismus a způsobují v těle i psychice změny.  Je prokázáno, že nepříznivé zkušenosti již od vývojových stádií a v nízkém věku mohou vést k trvalému narušení chemických pochodů v mozku a následně k negativnímu ovlivnění nálady i chování. Proto je ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY přínosné už od narození, kdy při porodech dochází ke vzniku traumat, která zbytečně zatěžují dítě v jeho přirozeném vývoji.

NA JAKÝCH PRINCIPECH JE ZALOŽENA ETIKA TÉTO TERAPIE ?

Osteodynamika  klade důraz na terapeutický vztah mezi terapeutem a pacientem, na vzájemnou komunikaci a na schopnost terapeuta pracovat v neutrálním postavení a ukotvení.  Tímto citlivým a vědomým terapeutickým přístupem se zvyšuje a prohlubuje účinek probíhajících procesů, které terapeut dokáže zachytit a pomůže pacientovi jimi projít.

Osteodynamika je cestou, jak lze zaměřenou pozorností, komunikací s pacientem a cílenými hmaty měnit vnitřní zmatek ve vnitřní klid a svobodně vytvořit pocit vnitřní jistoty. Lidé i zvířata by měli odcházet z terapie uvolnění a s vědomím, že do jejich těla nebylo zasahováno násilně a bez respektu k jejich pocitům a zdravotnímu stavu.

INDIKACE

Osteodynamiku lze použít od narození do stáří jako prevenci.

Pokud je použita při jakémkoliv nefyziologickém stavu, je podmínkou, aby terapeut ošetřoval pouze po seznámení s celkovým zdravotním stavem.

Více o osteodynamice na samostatném webu www.osteodynamika.cz