Osteodynamika

DEFINICE OSTEODYNAMIKY®

OSTEODYNAMIKA® je soubor manuálních fasciálních technik, které účinně a neinvazivně

 • ošetřují všechny prvky pohybového aparátu,
 • upravují chybnou biomechaniku kloubů,
 • upravují chybné napětí fasciálního systému všech orgánových soustav.

OSTEODYNAMIKA® je nediagnostická metoda s celostním pohledem na organismus, určená k ošetření celého těla. Zabývá se všemi prvky pohybového aparátu, včetně pojivových tkání a fascií a jejich vzájemným propojením s nervovou soustavou. Vychází z poznatku, že struktura a funkce měkkých tkání , opěrného aparátu (kostry) a nervové soustavy spolu neoddělitelně souvisí a navzájem se ovlivňují.

Základním principem OSTEODYNAMIKY® je propojení manuálního ošetření kloubní biomechaniky s technikami k ošetření fasciálních systémů všech orgánových soustav.

OSTEODYNAMIKA® je chráněna slovní ochrannou známkou a techniky s tímto označením používají pouze absolventi vzdělávacího programu OSTEODYNAMIKA®, kteří složili zkoušku a získali certifikát Certifikovaný terapeut OSTEODYNAMIKY®

OSTEODYNAMIKA® Klíč k radosti ze života

Osteodynamika® je inovativní metoda, která se zaměřuje na podporu plynulého a zdravého pohybu všech orgánových soustav u lidí i zvířat od narození až do pozdního věku. Jedinečný terapeutický přístup spočívá v jemných, neinvazivních pohybech, které respektují individuální potřeby každého jednotlivce.

Tato metoda nejen udržuje optimální komfortní zónu pohybu a tlaku, ale také identifikuje a koriguje negativní vzorce v těle, jež mohou pocházet již z raného věku. Osteodynamika® pomáhá minimalizovat traumatizující vlivy na organismus, což může pozitivně ovlivnit jak fyzické, tak i psychické zdraví jednotlivce.

Důraz je kladen nejen na terapeutický vztah mezi terapeutem a klientem, ale také na komunikaci a schopnost terapeuta pracovat s neutrálním postavením a citlivým přístupem. Osteodynamika® umožňuje klientům prožít změny ve svém těle s pocitem jistoty a vnitřního klidu.

Zvláštní pozornost je věnována dětem. Ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY® je přínosné už od narození, kdy při porodech dochází ke vzniku traumat, která zbytečně zatěžují dítě a zpomalují jeho psychomotorický vývoj. Osteodynamika® efektivně řeší KISS syndrom u kojenců a prevence v této fázi může zabránit rozvoji KIDD syndromu v pozdějším věku. Na stránkách www.osteodynamika.cz naleznete více informací o těchto syndromech, včetně nabídky vzdělávacích kurzů pro rodiče „Rozuměj pláči svého dítěte“, „Jak na KISS syndrom“ a zdarma dostupných webinářů.

Indikace pro OSTEODYNAMIKU® zahrnují:

 • KISS syndrom a jeho projevy: potíže s kojením, reflux, koliky, nesprávné pohybové vzorce, zpomalený psychomotorický vývoj.
 • KIDD syndrom: nekoordinované pohyby, poruchy řeči, opakované záněty středního ucha, učební problémy.
 • Chronické stavy pohybového aparátu: osteoartróza, výhřez meziobratlové ploténky, omezená pružnost těla, funkční blokády.
 • Terapie jizev: po operacích, císařských řezech, popáleninách, zraněních, úrazech.
 • Úlevu od bolestí hlavy a migrén.
 • Regenerace po fyzické zátěži spojené se sportem nebo prací.
 • Rekondice po nemoci nebo úrazech
 • Řešení otoků a retence tekutin v tkáních.
 • Podpora těhotných žen.

OSTEODYNAMIKA® poskytuje preventivní péči od narození až do stáří.

OSTEODYNAMIKA®nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu.

V případě vzniku jakýchkoliv zdravotních potíží je však nutné kontaktovat odborného lékaře, který stanoví přesnou diagnózu.

Více na www.osteodynamika.cz a dozvíte se více o této metodě i možnostech vzdělávání.