Archa Dunovi

Centrum celostní péče
Kurzy a SeminářeO terapiích

Andrea a Martin Dunovi

Nejcennější hodnotou člověka je zdraví, naším posláním je tuto hodnotu chránit.
Po doteku v podstatě toužíme všichni. Je to základ kontaktu, pospolitosti, výměny informací, je to svět důvěry, soucítění a porozumění. Není divu, že masáže jsou léčivé nejen pro tělo, ale i pro rozum a ducha. Dotýkaní se týká celé bytosti – je to celostní léčebné umění. Kromě masérských technik je velmi důležitý ZÁMĚR. Záměr rozdávat dobro a léčit, být v kontaktu s nejhlubší podstatou člověka.

CENTRUM CELOSTNÍ PÉČE

Archa byla založena se záměrem vytvořit prostor, kde se lidem i zvířatům dostane péče a pozornosti. Archa je místem pro terapie těla i duše, místem pro lidi i zvířata. Archa také poskytuje zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí, přednášek, kurzů, workshopů, meditací a jiných činností, které přináší lidem radost, poznání a užitek.

Kurzy

Motto: “Síla mysli pramení z vědomostí. Mocný je ten, kdo může…a může ten, kdo zná.” Na naše kurzy přichází lidé, kteří cítí, že máme záměr předat nejen informace, ale i hlubší smysl naší práce a životních zkušeností. Otevíráme cesty k poznání.

Semináře

Když děláme to, co nás baví, plyneme přirozeně v rytmu života. Našli jsme svou cestu. Na seminářích navazujeme na získané znalosti a rozvíjíme je do hloubky. Pracovní semináře zdokonalují hmatové techniky a díky podrobnějším informacím umožňují vnímání širších souvislostí terapií.