Osteopatické techniky

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

Viscerální manipulací se rozumí manuální ošetření orgánů prostřednictvím osteopatických technik. Tato terapie je založena na principu ošetření fasciálních systémů orgánových soustav za účelem
zlepšení nebo udržení mobility orgánů.

Jedním ze základních projevů zdraví je pohyb. Všechny tkáně v těle potřebují k dobré funkci přiměřenou elasticitu a možnost pohybu, ať už se jedná o pohybový systém nebo orgány.

Orgány mají svůj přirozený (fyziologický) pohyb. V tělních dutinách se pohybují během každého nádechu a výdechu v souladu s pohybem bránice nebo vlivem cirkulace tělních tekutin. Orgány jsou mezi sebou propojeny kontinuální sítí fascií. Fascie přenášejí pohyb, ale mají také významnou roli při ochraně těla proti působení vnějších fyzikálních sil (nárazy, pády, údery), tím tělo chrání před závažným poškozením a minimalizují důsledky působení těchto sil.

Fasciální systém, propojující vzájemně orgány, umožnuje také přenos tlaků z oblastí vysokého napětí (orgány, cévy, nervy) na tkáně, které jsou schopny díky své pevnosti nést tuto zátěž lépe (svaly, klouby a kosti). Toto je jeden ze základních principů vztahů mezi orgány a pohybovým systémem z osteopatického pohledu.

Elasticita všech tělesných tkání je nezbytnou podmínkou pohybu. Jakýkoliv blok, fixace, adheze k jiné tkáni, kosti nebo jiné tělní struktuře má za následek funkční změnu pohybu orgánu a vede k jeho poškození. Metoda viscerální manipulace umožňuje detekovat oblasti nejvyššího fasciálního napětí s velkou přesností a zacílit terapii na tyto struktury. Cílem terapie je obnovit pohyb orgánu v jeho přirozených osách pohybu, zlepšit prokrvení orgánu a stimulací proprioceptorů obnovit propojení této oblasti s centrálním nervovým systémem. Viscerální manipulační techniky uvolňují také nervové léze, což má příznivý vliv na samotnou funkci orgánů. Správná funkce orgánů pozitivně ovlivňuje pohybový aparát.

Po terapii mozek zpracovává nové informace iniciované terapií a vytváří nový program fungování. Jeho součástí jsou posturální změny, uvolnění blokád obratlů a vyrovnání svalového napětí. Výsledkem je ústup bolesti i svalového napětí a zlepšení funkce. Nejčastější příčinou vzniku oblastí s omezeným pohybem a elasticitou jsou operace a pooperační jizvy, záněty, traumata, psychické stresy, nevhodná strava a nedostatek pohybu.

Pacient se nemusí rozhodovat mezi klasickou medicínou nebo osteopatií, protože oba směry se skvěle doplňují. Pacient si tak může z každého z nich vzít to, co je pro něj přínosné a vyhovující. Většina pacientů přichází poté, co prošla vyšetřením u lékaře, chce aktivně pečovat o své zdraví a podpořit svůj proces uzdravování.

Jak se viscerální manipulace provádí?

Terapie je příjemná a relaxační, ale v případě lézí mohou být techniky protahování a uvolňování vnímané jako intenzivní. Po terapii je pacient často výrazně unavený, proto je vhodné vyvarovat se intenzivní fyzické zátěži a pití alkoholu.

Viscerální manipulace je vhodná při těchto potížích:

 • Obtíže pohybového systému
 • Gastrointestinální obtíže
 • Obtíže gynekologické
 • Neurologické obtíže
 • Posttraumatické stavy
 • Pooperační jizvy
 • Pacienti po stomatochirurgických operacích
 • Preventivní účely

NEURÁLNÍ MANIPULACE

Neurální manipulace je osteopatická metoda, která byla vyvinuta francouzským osteopatem J. P.Barralem ve spolupráci s Alainem Croibierem. Metoda je zaměřena na nervovou tkáň, periferní i kraniální nervy.

Základním principem neurální manipulace je uvolnění obalů nervů, zlepšení vodivosti nervu a jeho krevního zásobení. Každý nerv potřebuje pro své fungování optimální elasticitu nervové i pojivové tkáně a možnost se volně pohybovat v rámci svého okolí. Tato elasticita může být narušena zevním tlakem, traumatem nebo patologickým procesem tkání v okolí nervu. Zvýšené napětí negativně ovlivňuje celou inervační oblast nervu, cévní zásobení, vodivost nervového vzruchu i fungování příslušných svalů a s tím spojené omezení pohyblivosti a bolestivost.

Metoda neurální manipulace je založená na použití jemných a přesně cílených manuálních technik, které pomáhají obnovit elasticitu nervu a jeho pojivových tkání, řešit mechanické vztahy mezi kosterním aparátem a neurálními elementy, dysfunkční vzory a kompenzace. Identifikuje a uvolňuje lokální omezení v nervové soustavě a sleduje vliv těchto místních fixací na zbytek těla.

Jak se neurální manipulace provádí?

Manipulace nervů se děje skrze precizní aplikování technik s použitím naslouchání, tahu, tlaku, podélného i příčného posouvání a odvíjení v místě průběhu nervu. Napětí obalů nervu a všech dalších nervových pojivových tkání se přenáší ke kořenovým obalům, takže tento kontakt má účinek na celou nervovou soustavu.

Neurální manipulace je vhodná při těchto potížích:

 • Bolesti zad
 • Bolesti hlavy
 • Migrény
 • Bolesti kloubů
 • Zmrzlé rameno
 • Tenisový loket
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Paréza nervus facialis
 • Neuralgie trigeminu
 • Obtíže temporomandibulárního kloubu
 • Obtíže sedacího nervu (nervus ischiadicus)
 • Tendinitidy
 • Zranění typu whiplash
 • Stavy po traumatech v oblasti hlavy
 • Stavy po stomatochirurgických výkonech
 • Pooperační stavy