Osteodynamika

Je to manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky ( fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické)polohy. JAK  OSTEODYNAMIKA VZNIKLA? Jsem autorkou této techniky. Metodiku Osteodynamiky jsem vyvíjela postupně několik let na základě pozorování … Continue reading Osteodynamika