Baňkování

„Tvrdím, že baňkování je terapeutická metoda, která je schopna rychle a bez vedlejších účinků regulovat patologické procesy v těle a neměla by dostat nálepku středověku, protože si dodnes nikdo nedal práci, aby pořádně prostudoval její účinnost a zkoumal ji vědecky.“ Lékař Johann Abele v knize Baňkování osvědčená metoda léčby

Baňkováním rozumíme přikládání skleněných kulovitých nádobek se zahřátým vzduchem, v nichž se ochlazováním vytvoří podtlak, jenž způsobí jejich přisátí na pokožku. Je to metoda velmi stará, známá již ve starověku a používaná nejen k potlačování bolesti pohybového aparátu, ale i k zmírnění vnitřních potíži.

Kdy a proč je vhodné baňkovat?

Povrchová fascie je souvislá pojivová tkáň, která pokrývá povrch těla a odděluje podkoží od hlubších struktur těla. Je prostoupena krevními cévami, lymfatickými cévami a nervy. Pokud je fascie stažená následkem zranění, změn na kostech nebo z jiných důvodů, je omezena její prostupnost pro všechny uvedené cévy a nervy a v podkoží se hromadí škodliviny. Rozvíjejí se další procesy, které poškozují organismus.

Problémové místo je označováno jako rušivé pole a stává se místem, kde je narušená životní dynamika základních buněčných funkcí s omezeným nebo zablokovaným metabolismem. Pojivová tkáň je v tomto místě neformovaná a podobá se spíše gelu. Je narušena krevní cirkulace. Stěny kapilár trpí poruchami výživy, jsou porézní a prostupují jimi bílkoviny a molekuly vody. V okolí cév dochází ke vzniku otoků, které utiskují žilní konce kapilár i lymfatické cévy. Zhoršuje se krevní cirkulace, hromadí se zplodiny metabolismu, například kyselina mléčná, která snižuje pH prostředí. Vzniklé rušivé pole vysílá nervovou soustavou elektrické impulzy, které se šíří po celém těle a mají vliv na celkový zdravotní stav člověka i zvířete.

Jaké jsou účinky baňkování?

Na účinky této techniky je velmi často pohlíženo zkresleným pohledem jen z pouhé neznalosti procesů, které při baňkování v těle probíhají. Účinky působení jsou rozděleny na tři okruhy:

1. Mechanický účinek baňkování

Mechanickými účinky baňkování je neprokrvená pojivová tkáň se sníženým metabolismem nucena zvýšit svoji výkonnost. Zároveň dochází k uvolnění šlach a svalů, které jsou obaleny fascií, a kloubních spojení, jejichž funkce a rozsah pohybu jsou závislé na napětí svalů a tkání.

2. Metabolické účinky baňkování

Vlivem baňkování se zlepšuje metabolismus tkání, periferní oběh krve a lymfy.

3. Reflexní účinky baňkování

Baňkování na povrchu těla dokáže ovlivnit funkci příslušných orgánů. Mechanické působení, které je vedeno na povrchu těla a jehož účinek je hluboký – orgánový, lze vysvětlit reflexním obloukem nervového spojení mezi kůží a vnitřními orgány. Napravením negativních změn v povrchové reflexní zóně dochází k navrácení rovnováhy uvnitř těla. Tyto děje jsou prověřeny medicínou.

Jaké jsou kontraindikace pro baňkování?

  • akutní záněty;
  • akutní otevřené rány;
  • hnisavé infekce a boláky;
  • rakovina.

text z knihy Dornova metoda pro zvířata Andrea Dunová