Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie je metoda (technika), ovlivňující fyzický i psychický stav člověka. Název je odvozen z latinských slov „cranium“ (lebka) a „os sacrum“ (kost křížová).

Kraniosakrální terapie pracuje s kraniosakrálním rytmem. Jedná se o jeden ze tří fyziologických rytmů (vedle srdečního a dýchacího), jehož amplituda je 6–12 cyklů za minutu. Kraniosakrální rytmus je vnitřním vrozeným rytmem člověka nezávislým na našem vědomí a pulsujícím po celý život.

Kraniosakrální systém je tvořen mozkem a míchou, které jsou chráněny mozkovými plenami. V mozku se tvoří mozkomíšní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zároveň detoxikuje mozek a míchu. Pulzuje uvnitř membrán, které tvoří obal CNS uvnitř lebky a páteřního kanálu. Tato pulzace se projevuje v přirozeném pohybu mezi lebkou a křížovou kostí. Nazývá se primární respirace.

Kraniosakrální systém je úzce spjat s dalšími systémy, jako nervovým, musculoskeletálním (svalokostěnným), vaskulárním (cévním), lymfatickým (mízním), endokrinním (hormonálním) a respiračním (dýchacím).

ZÁKLADNÍ PRINCIP KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Tato terapie umožňuje pracovat na jak fyzické úrovni těla, tak i s jeho energetickou dynamikou a vitalitou jedince. Hlavním principem této terapie je porozumět fyziologickým a duševním projevům a probudit v těle schopnost k navození harmonického stavu. Terapeut vede pacienta či klienta k pochopení funkce vlastního těla na základě pocitových vjemů a zpětné vazby při terapii.

Kraniosakrální terapie pracuje na několika úrovních.

1.Fyzická úroveň: předpokládá znalost anatomie, neboť terapeut hmatem rozpoznává chybné postavení kostí a chybnou funkci tkání. Navazuje vztah s fyziologií těla a vnímá tělesné funkce. Používá techniky, které manipulují s tkáněmi a snaží se docílit změn, zejména při znehybnění tkání, při uvolnění tělesných struktur a při ovlivnění pohybu tekutin v těle. Toto je označeno jako práce s fyziologickým jádrem těla.

2.Psychická úroveň: zde se terapeut dostává do kontaktu s psychologickým jádrem, zpracovává s klientem jeho zkušenosti, vzpomínky, hluboké vjemy z minulosti. Terapeut i klient vnímají podstatu životních dějů. Zde je využíván více biodynamický přístup, kdy je terapeut v pozadí přirozených procesů v těle a pouze podporuje jejich průběh při samotné terapii.

PRÁCE TERAPEUTA

Pomocí kraniosakrálního rytmu je možno vnímat místa bloku nebo adhezí. Terapeut vnímá pohyby moku uvnitř membrán a pracuje s nimi. Na základě anatomických znalostí o přesné poloze kostí dokáže ve fyzické rovině vnímat mobilitu lebečních kostí a švů. Vnímá napětí ve tkáních a samovolný pohyb křížové kosti. Jemným cíleným tlakem dokáže ovlivnit chybnou polohu kostí a uvolňovat bloky.

Na biodynamické úrovni dokáže terapeut pracovat v přítomnosti, kdy vytváří s klientem terapeutický vztah. To jedna z nejmocnějších sil tohoto procesu. V této úrovni se pracuje zejména s pamětí tkání a jejím uvolněním, s traumaty, které způsobují komplikované psychosomatické stavy a s emocemi, které se projevují v nesprávných vzorcích.

V obou směrech, jak na fyzické tak i psychické úrovni, je základem terapie práce na úrovni hlubokého tkáňového systému, jehož schopností je ukládat do tzv. „tkáňové paměti“ veškeré prožitky, jako např. úrazy, nemoci či emoční zážitky. Takovým způsobem se v těle vytvářejí restrikce (bloky). Postupem času dochází k jejich řetězení a tím k vyvolání bolesti nebo dokonce nemoci. Např. úraz v oblasti kostrče může s odstupem času i několika let způsobit bolesti hlavy, dýchací obtíže apod.

Výsledky terapie závisí na znalosti anatomie a palpační (dotekové) schopnosti terapeuta, který vnímá rychlost, amplitudu, symetrii a kvalitu kraniosakrálního pohybu a jeho šíření po celém těle, na schopnosti vnímat klienta a reagovat citlivě na jeho potřeby.

Indikace

 • posílení imunity
 • pooperační a poúrazové stavy
 • rekonvalescence
 • bolesti hlavy, páteře, chronická únava
 • stavy po borelióze
 • léčba neplodnosti, zácpa, autismus, tinitus
 • hyperaktivita, poruchy učení
 • stres, poruchy centrálního nervového systému
 • nespavost

Kontraindikace

 • akutní nitrolebeční krvácení
 • nitrolebeční aneurysma (výduť)
 • nedávné zlomeniny lebečních kostí (zvýšený pohyb kraniálních kostí)
 • herniace (vyhřeznutí) prodloužené míchy

Kraniosakrální terapie nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu.