Na konci července vyšla dlouho očekávaná kniha Dornova metoda pro zvířata aneb Celostní pohled na biomechaniku opěrného aparátu zvířat.

Tato kniha je určena laikům i odborníkům, všem, kteří chtějí poznat a pochopit princip Dornovy metody pro zvířata. Kniha odpovídá čtenářům na otázky, které nejčastěji kladou majitelé zvířat i účastníci kurzů Dornovy metody pro zvířata. Kniha je určena všem, kteří si uvědomují, že majitel, trenér či ošetřovatel, který rozumí funkci zvířecího těla, je pro zvířecího kamaráda darem.

Cena knihy je: 480 Kč

Knihu je možno si objednat zde.

Knihu je možno zakoupit:

  • na kurzech Dornovy metody pro zvířata
  • osobně při terapiích v Centru Archa v Havířově
  • na besedách a přednáškách, které budou včas upřesněny
  • na křestech knihy
  • v Praze 15.9. v kavárně Prostá přítomnost
  • v Ostravě 6.10. v kavárně Maryčka v oblasti Dolních Vítkovic