Kineziotaping

Kineziotaping též kineziologické tejpování pochází od slova kineze – pohybovat.

Nalepováním pružných pásek na kůži dochází při sportovních výkonech k menší úrazovosti a naopak přetížený sval a kosterní systém je odlehčen. Dochází k normalizaci svalového napětí a zároveň ke zlepšení funkce krevního a lymfatického oběhu, k doléčení úrazů, regeneraci a rehabilitační činnosti.

Nalepováním elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži se pokožka zvlní a tím je umožněn zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy. Lepidla používaná při výrobě současné generace kineziotejpů již nevyvolávají alergické reakce a mohou být tedy nelepeny i několik dní.

Kineziotaping je velice funkční při doléčení či údržbě odblokovaného místa v uvolněném stavu. Užití kineziotapingu po úrazech výrazně urychluje léčení. Různými korekcemi odlehčují tejpy svalovou zátěž. Ligamentózní tejp stabilizuje jednotlivé svaly. Svalový tejp zvyšuje trvalý průtok krve a lymfy. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchu tkání. Při korekci jizev strečováním okrajů nebo místa jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím tak jizvy prorostlé k podkoží, tak jizvy keloidní. Technika mechanické korekce zlepšuje postavení svalů, kloubů a kostí po úraze, namožení, nebo při sportovním výkonu. Fasciová technika normalizuje svalové napětí. Při chronických bolestech je možné tejp po malé přestávce opakovat.

ANATOMICKÉ SOUVISLOSTI

Pro pochopení dějů, které se odehrávají při tejpování, uvádíme ve stručnosti základní anatomické informace o lidském nervovém systému, kůži a lymfatickém systému, protože jejich funkce úzce souvisí s principem použití kinesio tapu.

ČLOVĚK

NERVOVÁ SOUSTAVA aktivuje reflexní odpověď organismu na umístění kinesio tapu na postiženou oblast.

Aktivita pohybového systému se projevuje svalovou činností, která umožňuje zaujmout polohu nebo změnu pohybu těla. Schopnost pohybu zajišťuje svalové napětí, které se mění v čase a prostoru. Správné (fyziologické) napětí svalů zajišťují míšní reflexy, které reagují na dráždění receptorů a funkce CNS, která zpracovává získané informace.

Receptory představují periferii citlivého nervového systému a jsou schopny reagovat na impulzy, následně je zpracovat a vyslat do mozku. Ve zpracování informací mezi kožní a hlubokou citlivostí je významný rozdíl.

Vjemy ze zevního prostředí jsou přijímány kožními receptory, kterých je celá řada a mají své vymezené funkce. Informace z povrchu těla jsou zpracovány CNS na vědomé úrovni. Jde o exteroceptory (Merkelovy disky, Meissnerova tělíska,Ruffiniho tělíska, termoreceptory, Vater-Paciniho tělíska, volná nervová zakončení).

Informace o pohybu těla jsou zpracovány proprioreceptory, které se nacházejí hluboko ve šlachách, svalech, kloubech a fascii a jejich úkolem je registrovat pohyb, změny polohy těla a sílu napětí tkání. CNS tyto informace zpracovává na nevědomé úrovni.

Z periferie je informace vedená nervovými vlákny do mozku a mozek zase vyšle po zpracování pokyn k reakci periferie. Díky těmto reflexním obloukům, které reagují na základě přítomnosti kožních i hlubokých receptorů, je zajištěna pohybová odezva organismu.

KŮŽE tvoří styčnou plochu s kinesio tapem

Kůže je specializovaná vrstva povrchu těla a zároveň je styčnou plochou při kontaktu se zevním prostředím. V kůži probíhá i látková výměna, regulace teploty a příjem informací ze zevního prostředí. Tuto funkci zajišťuje veliké množství receptorů (bolesti, dotykové, tlakové, termoreceptory).
Kůže má tři vrstvy.

Pokožka tvoří povrch těla, je nepropustná pro vodu, zabraňuje mechanickému poškození a prostupu mikrobů ze zevního prostředí. Její tloušťka je 0,3-1,5 mm. Nemá cévy, je vyživovaná průnikem ze škáry, má volná nervová zakončení, vnímající bolest.

Škára se skládá z hustě propletených kolagenních a elastických vláken. Ta tvoří síť, která zajišťuje kůži mechanickou pevnost, ohebnost, tažnost, odolnost proti tahu. V této vrstvě jsou dvě cévní pleteně, povrchová a hluboká, které významně regulují teplotu a krevní tlak. Je zde i mnoho volných nervových zakončení.

Podkoží obsahuje tukovou tkáň a řídké vazivo, chrání hlouběji uložené orgány před mechanickým poškozením a teplotním vlivům. Podkoží v hloubce hraničí s fasciemi svalů, v některých místech i přímo s povrchem kosti (periostem). V těchto místech je kůže velmi málo posuvná a jsou na ní patrné vklesliny (např.nad trny obratlů). V podkoží je síť lymfatických a krevních cév a nervové pleteně.

LYMFATICKÝ SYSTÉM

Lymfatický systém je kinesio tapem podpořen a správné umístění ovlivňuje obnovení jeho toku.

Lymfatický (mízní) systém je jednosměrná soustava, napomáhá k odstranění nežádoucích produktů látkové výměny z organismu, které poutají vodu ve tkáních. Lymfatická soustava je složená z lymfatických cév, lymfatických uzlin, lymfoidní tkáně a lymfatických orgánů. Lymfatické cévy jsou přítomné téměř ve všech tkáních těla a u zdravých jedinců jsou napojeny na krevní cévy v jejich konečném úseku.

Lymfa je ve většině tkání bezbarvá, čirá tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Tkáňový mok je tvořen produkcí buněk nebo filtrací z plazmy stěnou krevních kapilár. Do lymfy se vstřebávají i bílkoviny, cholesterol, tuky ve formě mastných kyselin, vitaminy, rozpustné v tucích, steroidní hormony, železo, měď a kalcium.

Tkáňový mok a lymfa jsou odváděny z mezibuněčného prostoru. Tkáňový mok je vstřebáván z tkáňových prostorů do lymfatických kapilár a odtud je vstřebáván do sběrných mízních cév (kolektorů) a dále do uzlin. Z uzlin se lymfa dostává do hlavních kmenů a následně je tlakem transportována do žilní krve v podklíčkové a krční tepně. Směr toku lymfy je určen chlopněmi v kolektorech.

Uplatnění kineziotapingu

 • Při bolestech páteře, kloubů, šlach a svalů
 • Při sportu
 • Prodlužuje účinky masáží
 • Vyrovnává nesprávné držení těla
 • Stabilizuje uvolněné blokády
 • Aktivuje ozdravné procesy
 • Zlepšuje průtok krve a lymfy
 • Pomáhá při syndromu karpálního tunelu a přetížení extenzoru ruky
 • Po úrazech, při rekonvalescenci a rehabilitaci

Kontraindikace

 • Alergická reakce na tejp
 • Poranění kůže
 • Kožní problémy ( lupénka, ekzémy, plísně atd.)