Dornova metoda plus

V lidském těle má každá kost, sval či orgán své místo a svou funkci. Když je vše v rovnováze, tělo funguje jako dokonale seřízený stroj. Pokud je rovnováha narušena nemocí, stresem, úrazem, přichází nemoc, bolesti. Opěrným aparátem v těle je kostra, základní osu tvoří páteř. Každou odchylku a posun na páteři vnímáme buď jako bolest nebo jako nepřirozený pocit. Existuje terapeutická metoda, která pomáhá tyto potíže odstranit. Jmenuje se Dornova metoda.

Dornova metoda je jemná manuální terapie, pomocí které se klouby a obratle uvádí do správné polohy. Děje se tak dynamicky, za aktivní účasti pacienta, tedy přirozeným a volným pohybem. Tímto pohybem se obchází svalová ochrana a jemným tlakem se obratle či kloub vrátí do správné polohy. Další předností Dornovy metody je i fakt, že tlakem palce v oblasti kloubů a páteře se mohou uvolňovat blokády ve tkáních či energetické bloky.

Tato metoda pracuje primárně s biomechanikou kloubů, vyrovnává celkovou statiku a dynamiku těla a hledá příčiny problémů. Zaměřuje se na zdravotní potíže, které se týkají opěrného aparátu.

Kdy je vhodné absolvovat ošetření pomocí Dornovy metody?

Nejdůležitější význam spočívá v pravidelném preventivním ošetření celého těla. Usazením kostí v kloubech a nastolením jejich správné funkce se předchází předčasnému opotřebení chrupavek a meziobratlových plotének.

Další časté problémy, kdy lze Dornovu metodu použít, patří tyto. Dornova metoda úspěšně řeší problém neplodnosti či neschopnosti donosit dítě. Velký počet neplodných žen má chybné postavení křížové kosti, kostrče a pánve a následné blokády křížokyčelního skloubení. Úrazy kostrče patří k nejčastějším na páteři, následně pak dochází k posunům kostí a vzniká velké svalové napětí a zablokování přirozeného toku energie. D. M. vrací kosti na místo a uvolňuje pánev.

Aplikace Dornovy metody je vhodná i u skolióz. Zejména u dětí a mladých lidí, kde ještě není skolióza zafixovaná. U dospělých může Dornova metoda výrazně ulevit od bolestí. V těchto složitějších případech je však nutná trpělivou a dlouhodobá spolupráce.

Dornova metoda NENÍ chiropraxe

S chiropraxí nemá Dornova metoda nic společného. Chiropraxe se provádí bez přímé účasti pacienta, rychle, než stačí sval zareagovat. To však znamená určité násilí a během chiropraxe může dojít k poranění tkání, svalů nebo miniaturnímu naštípnutí kostí.

Dornova metoda v České republice

Do České republiky Dornovu metodu přivezla MgA. Zuzana Prouzová. Její dlouholetá práce v Německu a osobní spolupráce s předními lektory i panem Dornem ji právem postavila do role špičkové terapeutky a lektorky kurzů Dornovy metody a stala se  Mezinárodně akreditovaným lektorem. Vzhledem ke způsobu výuky a pracovnímu nasazení se z této metody stal fenomén, jaký v České republice dosud nemá obdoby. Vytvoření stupňů vzdělání, prověřování práce a zavedení statusu Doporučený terapeut, vyčlenilo špičkové terapeuty Dornovy metody.

Zuzana Prouzová a Josef Púry se svými žáky, kteří se díky svým zkušenostem stali DOPORUČENÝMI TERAPEUTY, domýšlí, zdokonalují a propracovávají původní Dornovu metodu v takovém rozsahu, že už se jedná o samostatnou metodu, která se označuje Dornova metoda PLUS.

Dornova metoda pro zvířata

Zde je nutno upřesnit, že pan Dorn byl majitel pily, technicky založený člověk. Informace o tom, že ošetřoval zvířata, jsou nepravdivé. Pan Dorn pracoval výhradně s lidmi.

Andrea Dunová postupně od roku 2007 vytvářela metodiku práce se zvířaty. Na této cestě se podíleli nejen veterinární lékaři. Po vzoru Dornovy metody PLUS byla založena Česká škola Dornovy metody pro zvířata. Stupně vzdělání, status Doporučený terapeut a prověřování kvality budoucích terapeutů jsou identické.

Absolventi kurzu Dornovy metody PLUS a Dornovy metody-zvířata dostávají informace, založené na stejném principu. Tím je jejich další práce obohacena a může se rozvíjet oběma směry. Obě školy vzájemně spolupracují.

Ctíme společně odkaz pana Dorna

JEN ČLOVĚK, KTERÝ BUDE PRACOVAT S LÁSKOU, S CITEM, BEZ VEDLEJŠÍCH ZIŠTNÝCH ÚMYSLŮ…

JEN TEN DOKÁŽE POMOCI, NEBOŤ TÍMTO DOSTÁVÁ DAR OD BOHA…

Dornova metoda PLUS Prouzová Púry www.dornova-metoda.com

Dornova metoda-zvířata Andrea Dunová www.dornovametoda-zvirata.cz